Sakramenty

Sakramenty: Więcej niż rytuał…..

Czasami zdarza się, że zbytnio upraszczamy sakramenty i sprowadzamy je  zaledwie do tradycji i rytuału. Te oczywiście są ważnymi elementami sakramentów, ale są czymś więcej niż tylko tym! Są to dary od Jezusa Chrystusa, naszego Pana, aby pomóc nam pozostać wolnym od grzechu i być blisko Niego! Również wiążą one nas z Ciałem Chrystusa, którym jest Kościół i jednoczy nas w pełni z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie tutaj w parafii Św. Heleny i na całym świecie. Przyjmowanie sakramentów jest potrzebne, aby pozostać blisko Jezusa Chrystusa, dlatego, proszę dać nam znać, jak możemy Wam pomóc!

 

Spowiedź Święta

Sobota 8:30 – 9:00 a.m.;

pierwszy piątek miesiąca 5:45 – 6:45 p.m. lub na umówienie

W niedziele 20 minut przed Mszą Świętą

 

Chrzest Święty
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą chrztu. Wymagane dokumenty to:

  • certyfikat urodzenia dziecka
  • zaświadczenie z parafii od rodziców chrzestnych o byciu praktykującym katolikiem
  • rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w klasie przygotowującej do chrztu. Klasy w języku angielskim odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godzinie 7 wieczór, w języku polskim – prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Śluby

Śluby prosimy zgłaszać sześć miesięcy przed planowaną datą.  Prosimy o przeczytanie“Wedding Handbook” (PDF Reader wymagany do otwarcia pliku).

 

Wymagane dokumenty:

świadectwo Chrztu Świętego z adnotacją o Bierzmowaniu (dokument nie może być starszy niż sześć (6) miesięcy od daty wystawienia);
od osób, które nie ukończyły 21 roku życia, wymagane jest pisemne zezwolenie rodziców na zawarcie małżeństwa (przepis archidiecezjalny). W przypadku wdowy lub wdowca dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo oraz akt zgonu małżonka;
potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach przedmałżeńskich;
protokół rozmowy kanonicznej z księdzem przygotowującym dokumentację;
poręczenie dwóch świadków narzeczonej i dwóch świadków narzeczonego (czyli razem 4 świadków) o ich tożsamości i wolnej woli zawarcia małżeństwa (sporządzane podczas rozmowy kanonicznej z księdzem);
“Marriage License” (licencję na zawarcie małżeństwa) wystawioną przez County Clerk (ważna tylko 60 dni od daty wystawienia!) lub w przypadku już zawartego związku cywilnego “Certificate of Marriage” (świadectwo małżeństwa). {W przypadku wcześniejszych związków cywilnych – świadectwo poszczególnych związków wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu}.

WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY MUSZA BYĆ SKOMPLETOWANE NAJPÓŹNIEJ MIESIĄC PRZED DATA ŚLUBU!