TRANSFORMACJA PARAFII

parish transfrmation logo

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Rodziny Św. Heleny,DSC02976

Większość katolików patrzy na Parafię jako na ich duchowy dom. Parafia jest ośrodkiem kultu i sprawowania sakramentów, wychowania chrześcijańskiego, opieki duszpasterskiej, działalności charytatywnej i misji ewangelizacji. Jako katolicy wierzymy, że to Misja Jezusa Chrystusa wyznacza parafii swój cel i kierunek. Misja Chrystusa pozostaje w samym sercu wszystkich parafii. Ta misja Chrystusa jest przeżywana i realizowana w zależności od potrzeb duchowych i lokalnych demograficznych występujących w każdej społeczności. Parafie muszą podejmować swoją służbę i opiekę duszpasterską w świetle zmieniającej się kultury i potrzeb jej mieszkańców.
Parafia Św. Heleny jest dobrym przykładem wspólnoty, która zmieniła się na przestrzeni lat. Wraz z pojawieniem się nowych sąsiadów, różnorodność wspólnoty i jej związek z Parafią Św. Heleny wciąż się zmienia. Podczas gdy nasza wiara katolicka pozostaje ta sama, to sposób, w jaki możemy ją przekazać i zastosować ją do naszego życia, wciąż się zmienia. Musimy postawić sobie pytanie: “W jaki sposób możemy skuteczniej dalej pełnić Misję Jezusa, w tym czasie i miejscu?”

W całej Archidiecezji widzimy, jak szybkie tempo zmian ma wpływ na nasze życie i naszych wspólnot katolickich parafii. Jednym ze sposobów, w jaki Archidiecezja Chicago wychodzi na przeciw tym dynamicznym zmianom jest specjalna inicjatywa pod nazwą Transformacja Parafii. Transformacja Parafii jest dwunasto-tygodniowym procesem duchowej odnowy, która daje każdej parafii okazję z bliska przyjrzeć się obecnemu życiu i praktykom, a także daje okazję poznania zmian demograficznych i jak angażować się w modlitewnym rozeznaniu ludzkich i duchowych potrzeb społeczności. Przez ten proces i przegląd aktualnej sytuacji, każda parafia podejmuje nowe strategie na przyszłość. Jak możemy być bardziej skuteczni w radosnym głoszeniu Ewangelii? Jak nasza wspólnota parafialna ma być bardziej żywa i dynamiczna poprzez udział w Misji Chrystusa, dzisiaj? Co musi się zmienić? Jak możemy odpowiedzieć zgodnie z wiarą na pytania i kwestie, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym społeczeństwie?

Z radością informuję, że zaczynamy proces Transformacji Parafii Św. Heleny przez najbliższe dwanaście tygodni, w każdą środę o godzinie 7:00 wieczór, w Sali Bingo w Szkole. Każda parafia w Archidiecezji uczestniczy w tym programie Transformacji Parafii. Jednak, aby ta Transformacja Parafii była skuteczna, potrzebujemy twojej pomocy. Mamy kilka pomysłów, w jakich kierunkach możemy pójść, ale nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania lub pomysły. Duch Święty działa przez wszystkich ochrzczonych i dlatego musimy włączyć swój wkład, swoje obserwacje, swoje marzenia i wizje, jak możemy odnowić naszą Parafię na przyszłość. W ciągu 12-tu tygodni będziemy mieli doświadczonego moderatora z naszej Archidiecezji (mówiącego po polsku i angielsku), który pomoże nam, krok po kroku, spojrzeć na wszystkie wymiary naszego życia, jak i naszej Parafii św. Heleny. To będzie czas modlitewnych rekolekcji, czas formacji duchowej i katechezy, czas na budowanie silniejszej duchowej wspólnoty, czas, aby planować lepszą przyszłość. Aby podjąć i zrealizować te plany i nadzieje na najbliższe miesiące i lata, to musimy się wszyscy aktywnie włączyć w ten szczególny czas i misję dla naszej Parafii.

Módlmy się i planujmy, aby udział w parafialnym procesie transformacji był liczny, ze wszystkich grup wiekowych i środowisk. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych doświadczeń kościelnych, ani nie musi się być zaangażowanym obecnie w posługach lub organizacjach parafialnych.

Nasze pierwsze spotkanie już w najbliższą środę, 9 września 2015, o godzinie 7:00pm, w Sali Bingo, w Szkole. Mam nadzieję, że wszyscy weźmiecie pod uwagę udział w tym procesie. To ważny czas dla Parafii Św. Heleny i będzie cennym doświadczeniem dla każdego, kto zdecyduje się wziąć udział. Zróbcie wszystko, aby dołączyć do nas w środę, 9 września, 2015 roku, dzięki czemu można będzie dowiedzieć się więcej o procesie Transformacji Parafii.
Proszę także o codzienną modlitwę w intencji owocnego procesu Transformacji Parafii Św. Heleny.

SZCZĘŚĆ BOŻE NAM WSZYSTKIM!
Ks. Franciszek Florczyk

Misyjny Plan Działania